Charakteristika školy

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř vznikla dne 1. 1. 2024 na základě změny názvu školy z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř. K tomuto datu došlo k výmazu vyšší odborné školy a domova mládeže z rejstříku škol a školských zařízení.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř vznikla dne 1. 7. 2014 sloučením VOŠ a OA Chotěboř s SOU technickým Chotěboř. Nová škola tak navázala na dlouhou tradici technického a ekonomického vzdělávání v Chotěboři.

V současné době nabízí škola technické a ekonomické obory, obory maturitní (4leté obory s maturitní zkouškou) a obory učební (3leté s výučním listem). Struktura vzdělávací nabídky odpovídá potřebám firem a společností v regionu.

Výuka probíhá na šesti pracovištích, a to v Chotěboři, Havlíčkově Brodě a v Hlinsku. Škola se snaží o moderní výuku a těsné propojení s praxí, čímž se jí daří vychovávat absolventy, o které je mezi zaměstnavateli velký zájem. Mnoho žáka po absolvování studia pokračuje v dalším studiu na vysokých či vyšších odborných školách. O dobré přípravě žáků svědčí nejen zájem okolních firem, ale také výborné výsledky v odborných soutěžích.

Pracoviště školy:

  • škola - ředitelství (bývalá VOŠ a OA Chotěboř), Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
  • škola (bývalé SOU technické Chotěboř), Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř
  • dílny odborného výcviku Chotěboř, Senftova 688, 583 01 Chotěboř
  • dílny odborného výcviku Havlíčkův Brod, Kyjovská 3499, 580 01 Havlíčkův Brod
  • dílny odborného výcviku Havlíčkův Brod, U Sv. Jána 3612, 580 01 Havlíčkův Brod
  • dílny odborného výcviku Hlinsko, Palackého 154, 539 01 Hlinsko