Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a kritérií pro přijetí

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel Střední školy technicko-ekonomické Chotěboř 2. kolo přijímacího řízení a kritéria přijetí pro školní rok 2024/2025 v oborech:

* přijatí uchazeči do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si budou volit zaměření před nástupem do studia

(zveřejněno dne 15. 5. 2024)


 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a kritérií pro přijetí

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel Střední školy technicko-ekonomické Chotěboř 1. kolo přijímacího řízení a kritéria přijetí pro školní rok 2024/2025 v oborech:

* přijatí uchazeči do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si budou volit zaměření před nástupem do studia