Maturitní a učební obory (2v1)

Výuční list jako součást maturitního studia

V souladu se školskými právními předpisy je naší škole umožněno od školního roku 2021/2022 přijímání žáků do maturitních oborů, ve kterých mohou žáci 3. ročníků konat závěrečnou zkoušku, a tím získat ještě před vstupem do 4. ročníku výuční list.

Nabídka oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Určeno pro:                                   chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení

Délka a forma studia:                   4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:         závěrečná zkouška (ve 3. ročníku), maturitní zkouška (ve 4. ročníku)

Dosažený stupeň vzdělání:         střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou


Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L0+H

23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-51-H/01 Elektrikář

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 33-56-H/01 Truhlář


Vyplňování přihlášky ke studiu do oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podle novely vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je v § 1 odst. 6 uvedeno, že uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Přihláška na tyto obory se považuje za jednu přihlášku z celkových dvou možných.
Použije se platný formulář přihlášky pro přijímací řízení, který je zveřejněn např. na webových stránkách MŠMT, v níž do kolonky 1. škola, resp. 2. škola uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L0 a H uvedených v tabulce D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. S ohledem na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, zaškrtne také konání jednotné přijímací zkoušky.

VZOR vyplnění přihlášky

Metodický návod MŠMT pro vyplňování přihlášek do oborů L0+H (viz Přijímací řízení - strana 4)