Školní řád, vnitřní řády a pravidla školy

Dokument Ke stažení
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (příloha školního řádu č. 1)
Pravidla pro distanční vzdělávání (příloha školního řádu č. 2)
Režim budov školy (příloha školního řádu č. 3)
Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny
Preventivní program - školní neúspěsnot
Koncepce školního poradenského pracoviště
Strategie prevence šikanování