Historie školy

Z historie Obchodní akademie

Zemědělská technická škola oboru ekonomického

 • zahájila výuku v září 1960
 • vychovávala odborníky hlavně z řad účetních a ekonomů
 • zaměřovala se především na přípravu pro praktický život

Střední zemědělská technická škola, obor ekonomika zemědělství

 • pod tímto názvem škola působila v letech 1961–1981
 • zaměřovala se hlavně na výuku ekonomů

Střední ekonomická škola, obor ekonomika zemědělství

 • od roku 1981 byla škola zařazena mezi střední ekonomické školy

Střední ekonomická škola, obor ekonomika zemědělství a výživy

 • tento název nosila škola v letech 1985-1990

Střední zemědělská škola

 • v letech 1990-1994

Obchodní akademie s vyšším studiem

 • v letech 1994-1996
 • došlo k přeměně střední ekonomické školy na obchodní akademii
 • škola i nadále vychovávala hlavně ekonomy a účetní
 • ve druhé polovině 90. let přibyl nový typ studia – vyšší odborná škola
 • jako první byl na VOŠ otevřen obor pojišťovnictví

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

 • v letech 1996-2014
 • obchodní akademie se zaměřila na finance a daně
 • v roce 2000 byl na VOŠ otevřen obor řízení a zabezpečování jakosti
 • v roce 2006 - další obor řízení bezpečnosti práce
 • jako poslední byl otevřen obor facility management

 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

 • vznikla sloučením od 1. 7. 2014
 • na VOŠ je možno studovat všechny akreditované obory v denním i dálkovém studiu
 • obchodní akademie i nadále pokračuje zaměřením na finance a daně
 • od školního roku 2017/2018 OA nabízí volitelné zaměření – Programování ekonomických aplikací a Technická administrativa 

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

 • vznikla změnou názvu školy od 1. 1. 2024
 • dochází k výmazu vyšší odborné školy a s tím souvisejících oborů z důvodu dlouhodobého nezájmu o studium na tomto typu školy
 • dochází k výmazu domova mládeže
 • zápis nového oboru s výučním listem 66-53-H/01 Firemní logistika, který doplní výuku ekonomických oborů o 3letý učňovský obor

Z historie Středního odborného učiliště technického

Závodní učňovská škola při firmě Eckhardt

 • vznikla1942
 • vychovávala kvalifikované dělníky pro firmu Eckhard, která vyráběla protiplynovou ochranu

Středisko pracujícího dorostu při Chotěbořských kovodělných závodech

 • založeno v roce 1946

Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 12 – Chotěboř

 • samostatné, vzniklo v roce 1952
 • vychovávalo mladé odborníky strojírenských profesí (zámečník, soustružník, slévač, univerzální nástrojař, brusič kovů, frézař) a rozmisťovalo je do různých závodů v kraji
 • 1959 přeměněno ve výchovné zařízení při závodu Chotěbořské strojírny

Střední odborné učiliště strojírenské Chotěboř

 • vzniklo v roce 1979, kdy byla všechna výchovná zařízení pro dělnickou mládež zařazena do systému středních škol
 • vychovávalo mládež ve studijních a učebních oborech
 •  zřízeno také večerní studium pro absolventy tříletých učebníchoborů, studenti tak měli možnost získat středoškolské vzdělání s maturitou a zvýšit svoji kvalifikaci, popřípadě studovat vysokou školu
 • nově obory obráběč kovů a strojní mechanik

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

 • vzniklo 1. ledna 1998 sloučením SOU strojírenského v Chotěboři, SOU Štěpánov
  u Chotěboře a Střediska praktického vyučování Havlíčkův Brod
 •  nově vytvořená střední škola navázala na tradice jednotlivých subjektů
 • spojením vznikla možnost rozšíření nabídky učebních i studijních oborů, nově byl zaveden obor s výučním listem elektrikář a obory s maturitní zkouškou operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik elektronik
 • se svými pracovišti v Havlíčkově Brodě a v Hlinsku je významným zdrojem odborníků pro firmy regionu

Z historie Středního odborného učiliště ve Štěpánově

Střední odborné učiliště ve Štěpánově

 • v září 1952 začíná tradice školy založením Střediska pracujícího dorostu ve Štěpánově z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství v Praze
 • úkolem zařízení bylo vychovávat pracovníky pro zemědělství – jednoroční obor základní pracovník JZD
 • současně s budovou (zámek) bylo převzato i hospodářství Štěpánov, které bylo vyčleněno ze Státního statku v Chotěboři. Tyto dva objekty sloužily pro výchovu mladých zemědělců
 • ve školním roce 1953/1954 byl změněn název Středisko pracujícího dorostu (SPD)
  na Učňovskou školu zemědělskou (UŠZ), která dále pokračovala až do roku 1960
 • od 1. září 1960 bylo zřízeno z Učňovské školy zemědělské (UŠZ) Zemědělské odborné učiliště (ZOU), které trvalo až do 31. 8. 1967, kdy byl zrušen učební obor zemědělec – mechanizátor
 • školní rok 1967–1968 byl zřízen nový tříletý učební obor „0601 – zedník“ a název školy se opět změnil na Učňovskou školu zemědělskou Štěpánov
 • v roce 1976 je zaveden nový tříletý učební obor „33–55–2 truhlář“
 • školní rok 1979–1980 přinesl změnu názvu školy – Střední odborné učiliště ve Štěpánově u Chotěboře
 • v listopadu 1993 žádalo učiliště Ministerstvo hospodářství ČR o otevření dvouletého denního nástavbového studia oboru truhlář, ukončeného maturitní zkouškou, v září 1994 nastupují první žáci

Z historie SPV Havlíčkův Brod, U Sv. Jána 3612

Historie pracoviště Havlíčkův Brod, U Sv. Jána 3612

 • výuka strojírenských učebních oborů sahá v Havlíčkově Brodě do roku 1960, kdy
  v tehdejším závodě "Pilnikárna", (později ZKL, nyní Zetor Havlíčkův Brod, a.s. Strojírenská 700, Havlíčkův Brod) začala příprava na dělnická povolání
 • jednalo se o učební obor strojní zámečník
 • všechno to tehdy začínalo v prozatímních prostorách, přímo v objektu Pilnikárny, kde pro svou činnost mělo Učňovské středisko (později Středisko praktického vyučování Zetor a v letech 1991 – 1997 samostatná příspěvková organizace Středisko praktického vyučování) vyhrazeno malou dílničku
 • počátky vzniku dílny se datují od roku 1965, postupem času dochází k další přestavbě a přístavbě, jejichž výsledkem je jednopatrová budova, slavnostně otevřena 13. ledna 1984
 • 1. července 1991 vzniká samostatná příspěvková organizace Středisko praktického vyučování (SPV), Strojírenská 700
 • od roku 1996 spolupracuje SPV se Středním odborným učilištěm strojírenským v Chotěboři