Příjmení a jméno: Mgr. Erbenová Dagmar

Konzultační hodiny pro PPP a SPC

Konzlutační hodiny Hodina Kontakt
sudý týden - středa 9:55 - 10:40 hodin erbenova%z%sste.cz
lichý týden - středa 8:50 - 9:35 hodin erbenova%z%sste.cz

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zásutpce žáků po předchozí domluvě.

Kontakt:

Popis práce:

Výchovný poradce se věnuje zejména kariérovému poradenství, u vycházejících žáků zajišťuje profesní přípravu. Průběžně eviduje dokumentaci problémových žáků, neomluvené absence, svolává a řídí výchovné komise, spolupracuje s rodiči, sociálním odborem, soudy, mediační a probační službou a lékaři.