Školní úrazy

Pravidla – školní úraz žáka/žákyně

  1. Žák/žákyně je povinen/povinna ohlásit úraz vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli v den, kdy k úrazu došlo.
  2. Pokud byl/a žák/žákyně ošetřen/a lékařem, je nutné doručit lékařskou zprávu do 48 hodin ode dne úrazu. Zpráva je nezbytná k sepsání záznamu o školním úrazu.
  3. Žáci/žákyně jsou školou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

V případě že nejsou tyto podmínky dodrženy, nelze událost sepsat jako školní úraz, ani ji odškodnit.

Odškodnění školních úrazů

Žádají-li zákonní zástupci či zletilí žáci/zletilé žákyně o odškodnění školního úrazu, je nutné na studijní oddělení nejpozději do 12 měsíců od vzniku úrazu doručit dokumenty:

  1. Žádost o odškodnění úrazu (tiskopis ke stažení zde)
  2. Hodnocení bolestného (tiskopis ke stažení zde)
  3. Potvrzení o úhradě lékařské zprávy pro odškodnění za vytrpění bolesti (vystaví lékař)
  4. Kopie veškerých lékařských zpráv týkajících se školního úrazu