Formuláře ke stažení

Formulář Ke stažení
PRO ŽÁKY
Sdělení o ukončení studia
Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky (ozdravný pobyt, lázně, dovolená...)
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u maturitní zkoušky
Žádost o omlouvání absence pomocí omluvného listu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o povolení pravidelného dřívějšího odchodu z vyučování (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)
Žádost o povolení pravidelného pozdního příchodu na vyučování (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)
Žádost o přerušení studia
Žádost o přestup z jiné střední školy včetně příloh  
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
Žádost o uznání předchozího vzdělání
Žádost o změnu oboru vzdělání včetně přílohy  
PRO ABSOLVENTY
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení