Stravování

Školní jídelna a výdejna SŠTE Chotěboř

Základní informace

Oběd se skládá z polévky, dvou hlavních jídel (na jedničce se nabízí klasická jídla, na dvojce pak laktoovovegetariánská strava s přídavkem bílého masa). Jako přídavek ke každému obědu se podávají zeleninové či ovocné saláty, popř. ovoce, jednou za týden se peče moučník. Ke všem jídlům samozřejmě patří i výběr z několika druhů nápojů (zpravidla čaj, voda s citrónem, mléko, voda se šťávou). Jídelní lístek je sestavován s ohledem na pestrost, vyváženost a správné energetické složení stravy při zabezpečení přísných hygienických podmínek.

Jídelna dále zajišťuje školní kantýnu. Žáci si zde mohou koupit pokrmy studené i teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje, pochutiny. Kantýna je umístěna v příjemných prostorách školních jídelen, kde si studenti při společném posezení mohou svačinu v klidu zkonzumovat.

Kontakt

Název organizace: Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
Adresa: Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
IČ: 60126671
DIČ: CZ60126671
Bankovní spojení: 203269229/0600 (Moneta Money Bank)
Kontaktní osoba: Hajšmanová Jaroslava
Telefon: +420 734 693 683
E-mail: hajsmanova%z%sste.cz

Ceník stravování (platnost od 1. 1. 2023)

Druh stravování Cena
Žáci v době vyučování/nemocný žák (1. den nemoci)
Oběd Kč 38,-
Nemocný žák (2. a další dny nemoci) - odnáška v jídlonosiči
Oběd Kč 106,-

Přihláška ke stravování

Žáci odevzdávají přihlášku ke stravování (pokud se chtějí stravovat) při zahájení vzdělávání - nástupu do školy nebo kdykoliv během studia, když se rozhodnout stravovat se ve školní jídelně. Po odevzdání přihlášky obdrží přihlašovací jmého a heslo k objednávání stravy přes internet. 

Přihláška ke stažení zde.

Objednání stravy

Pravidelní strávníci si denní objednávku stravy přihlašují u objednávkového terminálu umístěného před jídelnou/v jídelně pomocí čipové karty ISIC nebo internetovým objednáváním na http://strav.nasejidelna.cz/0141. Jídla lze objednávat na čtrnáct dní dopředu, nejpozději do 13:00 hodin na následující den. Všichni strávníci mají nastavenou „0“, pokud si chtějí stravu objednat, musí si ji sami přihlásit.

Jídelníček

Je vyvěšen u objednávkového terminálu.

Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např. nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.

Odhlášení stravy

Odhlášení stravy se provádí buď přímo u objednávkového terminálu stisknutím „0“ nebo přes internet, popř. u vedoucí školní jídelny (v kanceláři, telefonem nebo emailem) den dopředu do 13:00 hodin. V případě nemoci si mohou žáci odebrat dotovanou stravu první den do jídlonosiče. Další dny stravování jsou ovšem povinni uhradit plnou cenu oběda tzn. jako cizí strávníci.

Podrobný návod na objednání obědů

Podrobný návod na objednání obědů platný od úterý dne 29. 9. 2020 ke stažení zde.

Výdej pokrmů

Budova školy (Na Valech 690, Chotěboř)

Obědy             11:15 – 14:00 h. (třídy chodí podle rozpisu vyvěšeného na nástěnce u jídelny)

Budova školy (Žižkova 1501, Chotěboř)

Žáci odborného výcviku:

Obědy             11:00 – 11:30 h.

Žáci teoretického vyučování:

Obědy             11:40 – 12:00 h.

Pro žáky či rodiče při výdeji do jídlonosiče na budově školy (Na Valech 690, Chotěboř)

Obědy             10:30 – 14:00 h.

Platba stravného

  • Bankovní účet
  • Faktura – firmám nebo organizacím
  • Složenka – pouze ve výjimečných případech
  • Hotově – pouze příležitostní strávníci,  ve výjimečných případech dlužní strávníci

Platby přes bankovní účet se uskutečňují podle skutečné měsíční spotřeby 13. den (mějte vždy dostatečnou rezervu na účtu!) následujícího měsíce trvalým příkazem k inkasu z účtu banky. Pokud nebude inkaso provedeno, obdrží dlužní strávníci složenku přímo u výdejního místa s vyčíslením pohledávky. Bezodkladně je potřeba odpovídající částku zaplatit nebo ji složit přímo na účet školy 203269229/0600 (variabilní symbol je evidenční číslo strávníka = číslo v přihlašovacím jméně při objednávkách přes internet). V případě, že škola peníze neobdrží do konce měsíce, je těmto strávníkům zablokováno stravování.

Strávníci, kteří platí složenkou, si ji vyzvednou u vedoucí školní jídelny na začátku dalšího měsíce. Peníze je potřeba poslat nejpozději pět dní před koncem měsíce z důvodu pomalejšího zobrazení na našem účtu nebo vložit přímo na účet školy.

Výjimečně dlužní strávníci mohou zaplatit u vedoucí školní jídelny.

Informace o stravování

Nárok na dotované školní stravování mají žáci pouze v době pobytu ve škole. Pokud jsou žáci na praxi mimo budovu školy, nemají na stravování v naší jídelně nárok. Žáci SOU při odborném výcviku mimo budovu školy je zajištěno stravování v naší a či jiných jídelnách v Havlíčkově Brodě a Hlinsku. Úplata jídel je v ceně potravin. Pokud dojde k porušení, musí žák stravu doplatit jako cizí strávník.

Školní stravování se řídí těmito právními předpisy:

  • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní řád školní jídelny

Školní kantýna SŠTE Chotěboř

Umístění: ve školních jídelnách budovy Na Valech 690, Chotěboř a Žižkova 1501, Chotěboř
Výroba: zaměstnanci školní jídelny
Prodej: budova školy, Na Valech 690, Chotěboř  – Sokolová Alena,  budova školy, Žižkova 1501, Chotěboř – Pavlíčková Yveta
Sortiment: pokrmy studené a teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky, dresinky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje, pochutiny.
Provozní doba:
budova školy, Na Valech 690, Chotěboř: 7:30 - 8:00 h. a 9:30 - 10:00 h.
budova školy, Žižkova 1501, Chotěboř:  7:30 - 8:00 h. a 9:40 - 10:05 h.
Platba: v hotovosti v mincích v hodnotě 5, 10, 20 Kč, peníze se nevrací ani nerozměňují
Výměna peněz: u vedoucí školní jídelny, v nejnutnějších případech u obsluhující zaměstnankyně
Datum spotřeby pokrmů studené kuchyně = datum výroby (prodeje)
Zodpovídá: vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny: Hajšmanová Jaroslava
Hlavní kuchařka: Sokolová Alena
Kuchařky: Bečková Jana, Vágnerová Monika