Maturitní zkoušky

Rozpis praktických zkoušek z odborného výcviku - třídy 4.LA, 4.LB

Rozpis praktických zkoušek z odborného výcviku ke stažení zde.


 Termíny maturitních zkoušek - jarní zkušební období 2024

Obor s maturitní zkouškou 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Druh maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z českého jazyka a literatury 3. 4. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 4. 4. 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku 6. - 10. 5. 2024
Ústní zkouška 23. - 24. 5. 2024

Obor s maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Druh maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z českého jazyka a literatury 3. 4. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 4. 4. 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku 6. - 10. 5. 2024
Ústní zkouška 20. - 22. 5. 2024

Obor s maturitní zkouškou 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Druh maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z českého jazyka a literatury 3. 4. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 4. 4. 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku 6. - 10. 5. 2024
Ústní zkouška 24. 5. 2024

Obor s maturitní zkouškou 26-41-M/01 Elektrotechnika (Průmyslová automatizace)

Druh maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z českého jazyka a literatury 3. 4. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 4. 4. 2024
Ústní zkouška 20. - 22. 5. 2024

Obor s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie (Firemní management)

Druh maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z českého jazyka a literatury 3. 4. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 4. 4. 2024
Soubor ekonomických a technických předmětů (praktická zkouška) 6. - 7. 5. 2024
Ústní zkouška 20. - 22. 5. 2024

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2024

Obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

 • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

 • Praktická zkouška z odborného výcviku 

Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 3 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).

Obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

 • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 • Praktická zkouška z odborného výcviku

Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 3 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).

Obor vzdělání 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

 • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 • Praktická zkouška z odborného výcviku

Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 3 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

 • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

 • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

 • Soubor ekonomických a technických předmětů

Praktická zkouška trvá 2 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).


 Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, určuje následující:

Žáci oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná automatizace ústní
povinná elektronika ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná odborné předměty ústní
povinná technologie ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci oboru vzdělání 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná konstrukce ústní
povinná technologie ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná automatizace ústní
povinná elektronika ústní
povinná maturitní práce z odborných předmětů vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Žáci oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná ekonomika ústní
povinná firemní management ústní
povinná soubor ekonomických a technických předmětů praktická

Tematické okruhy pro 3. část ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka v roce 2024

Anglický jazyk

Školní seznam literárních děl pro MZ 2024

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovuje pro jarní a podzimní zkušební období roku 2024 pro žáky 4. ročníků seznam literárních děl.

Školní seznam literárních děl

Seznam přečtené literatury k maturitní zkoušce (k vyplnění a odevzdání řediteli školy)

(zveřejněno: 29. 9. 2023)