Třídní schůzky

Třídní schůzky - školní rok 2023/2024

Datum Čas Poznámka
úterý, 21. 11. 2023 15:00 hodin Rozpis tříd a učeben
úterý, 9. 4. 2024 15:00 hodin Rozpis tříd a učeben

Mimo stanovené termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo při osobní návštěvě.