Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje:

  • prohlášení o přístupnosti webové prezentace Střední školy technicko-ekonomické Chotěboř,
  • popis používaných nestandardních formátů dat,
  • kontakt na správce webu.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace HTML5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) - vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.sste.cz.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader,
  • DOCX, XLSX, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče,
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče,
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu – skola%z%sste.cz.