Maturitní obory

Nabídka oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Určeno pro:                                   chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení

Délka a forma studia:                   4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:         maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:         střední vzdělání s maturitní zkouškou


Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby