Učební obory

Nabídka oborů s výučním listem pro školní rok 2023/2024

Určeno pro:                                   chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání

Délka a forma studia:                   3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:         závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:         střední vzdělání s výučním listem


Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - kategorie dosaženého vzdělání H

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

66-53-H/01 Firemní logistika (novinka)