Škola již dávno není pouze o výuce. Je součástí sociální prostředí, kde žáci tráví mnohdy stejně času jako v rodině. I zde může docházet v rámci sociálních vazeb k řadě pozitivních, ale také negativních jevů. K eliminaci negativních jevů jsme ve škole zřídili službu sociálního pedagoga, který je nápomocen žákům a jejich rodičům.

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Příjmení a jméno: Bc. Jiří Kafka

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kontakt:

 

Sociální pedagog - informace pro žáky Sociální pedagog - informace pro rodiče

 

Základní zásady sociálního pedagoga

  • Respektuje souvislosti mezi charakterem společnosti a výchovně vzdělávacím procesem.
  • Uvědomuje si, že nejlepším způsobem řešení problémů je jejich prevence.
  • Vychovává jedince k začlenění do společnosti.
  • Obohacuje prostředí, aby sloužilo jako nástroj k výchově.
  • Toleruje specifické vlastnosti jednotlivých skupin a jejich potřeby.
  • Nepodceňuje sílu médií.
  • Přetváří deviační způsob života na jeho opak.
  • Podporuje zdravé vztahy otevřenou komunikací.