Stravování

Školní jídelna – základní informace

Volba obědů

Přihlášení do objednávkového systému stravování 

Podrobný návod na objednání obědů platný od úterý dne 29. 9. 2020 ke stažení zde.

Úvod

Střední škola technicko-ekonomická vaří ve školní jídelně na budově Na Valech 690, Chotěboř a na budovu Žižkova 1501, Chotěboř se obědy dováží. Ke škole patří i ubytovna, proto v případě většího počtu zájemců se může podávat kromě oběda i snídaně a večeře. Oběd se skládá z polévky, dvou hlavních jídel (na jedničce se nabízí klasická jídla, na dvojce pak laktoovovegetariánská strava s přídavkem bílého masa. Jako přídavek ke každému obědu se podávají zeleninové či ovocné saláty, popř. ovoce, jednou za týden se peče moučník. Ke všem jídlům samozřejmě patří i výběr ze čtyř druhy nápojů. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na pestrost, vyváženost a správné energetické složení stravy při zabezpečení přísných hygienických podmínek.

Jídelna dále zajišťuje školní kantýnu v budovách školy Na Valech 690, Chotěboř a Žižkova 1501, Chotěboř. Žáci si zde mohou koupit pokrmy studené i teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje, pochutiny. Kantýna je umístěna v příjemných prostorách školních jídelen, kde si studenti při společném posezení mohou svačinu v klidu zkonzumovat.

Kromě toho jídelna poskytuje také služby cizím strávníkům, dochází sem zaměstnanci různých menších chotěbořských firem, učitelé ze základních škol, důchodci apod.

Dále jídelna poskytuje stravování při různých akcích. K využití je například při pořádání rodinných oslav, celorepublikových soutěží, sportovních soustředěních, návštěv zahraničních studentů, pěveckých a orchestrových souborů, v menu klasickém či rautovém. Je možnost využít prostředí nově zrekonstruované jídelny, popř. si nechat jídla na významnou společenskou událost připravit a poté si je odvézt.

Školní jídelnu si lze i pronajmout a využít ji například k pečení svatebních koláčků.

V případě zájmu jsou zaměstnankyně školní jídelny vyhlášeny vlastní výrobou výborných koláčků na různé oslavy či svatby.

Kontakt

Název organizace: Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
Adresa: Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
IČ: 60126671
DIČ: CZ60126671
Bankovní spojení: 203269229/0600 (Moneta Money Bank)
Kontaktní osoba: Hajšmanová Jaroslava
Telefon: +420 734 693 683
E-mail: hajsmanova%z%sste.cz
Živnostenský list: č . j. OŽÚ/2000/13877 – ev. č. 360100-10589-00

Jídelníček

Je vyvěšen u objednávkového terminálu.

Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např. nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.

Ceník stravování (platnost od 1. 2. 2024)

Druh stravování Cena
Žáci a zaměstnanci v době vyučování
Oběd Kč 38,-
Cizí strávníci
Oběd Kč 112,-
Cizí strávníci - stravování o víkendech a mimořádných akcích
Cizí strávníci (děti 6 - 11 let)
Snídaně/Snídaně formou švédského stolu Kč 58,-/Kč 78,-
Oběd Kč 93,-
Večeře Kč 79,-
Plná penze/Plná penze se snídaní formou švédského stolu Kč 230,-/Kč 250,-
Dospělí
Snídaně/Snídaně formou švédského stolu Kč 82,-/Kč 112,-
Oběd Kč 135,-
Večeře Kč 113,-
Plná penze/Plná penze se snídaní formou švédského stolu Kč 330,-/Kč 360,-

Ceny pro cizí strávníky se o prázdninách a víkendech stanovují individuálně. Zároveň i v případě zvýšení normy (např. větší porce masa, příloh, přídavku) nebo jiné potřeby a rautu se stanoví cena individuálně.

Formuláře

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování – souhlas s inkasem platí po celou dobu studia.

Strávníci složí zálohu 100 Kč za bezkontaktní čip, kterým si mohou u objednávkového terminálu objednávat stravu a v jídelně poté odebírat. Zároveň obdrží i heslo k internetovému objednávání stravy. Po koupi čipu si mohou jídla hned objednat. Dále si musí všichni strávníci nechat potvrdit a donést co nejdříve, ale nejpozději do 14 dnů Přihlášku ke stravování, kterou předají vedoucí školní jídelny (je možné ji vytisknout viz výše).

Objednávky

Pravidelní strávníci si denní objednávku stravy přihlašují u objednávkového terminálu umístěného před jídelnou pomocí bezkontaktního identifikačního čipu (podrobný postup je zde vyvěšen) nebo internetovým objednáváním  na http://strav.nasejidelna.cz/0141. Všichni strávníci obdrží svoje přístupové jméno a heslo. Jídla lze objednávat na čtrnáct dní dopředu, nejpozději do 13:00 hodin na následující den. Všichni strávníci mají nastavenou „0“, pokud si chtějí stravu objednat, musí si ji sami přihlásit.

Při příležitostných akcích je potřeba se telefonicky, popř. osobně domluvit s vedoucí školní jídelny a poté objednávku zaslat na adresu školy nebo emailem (viz Formuláře).

Formulář_- Objednávka_stravovaní_při_hromadné_akci

Odhlášky

Odhlášení stravy se provádí buď přímo u objednávkového terminálu stisknutím „0“ nebo přes internet, popř. u vedoucí školní jídelny (v kanceláři, telefonem nebo emailem) den dopředu do 13:00 hodin. V případě nemoci si mohou studenti odebrat dotovanou stravu první den do jídlonosiče. Další dny stravování jsou ovšem povinni uhradit plnou cenu oběda tzn. jako cizí strávníci.

Výdej pokrmů

Budova ředitelství školy (Na Valech 690, Chotěboř)

Obědy             11:15 – 14:00 h. (třídy chodí podle rozpisu vyvěšeného na nástěnce u jídelny)

Budova školy (Žižkova 1501, Chotěboř)

Žáci odborného výcviku:

Obědy             11:00 – 11:30 h.

Žáci teoretického vyučování:

Obědy             11:40 – 12:00 h.

Pro cizí strávníky budova ředitelství školy (Na Valech 690, Chotěboř)

Obědy             11:15 – 11:30 h., 12:00 – 12:30 h., 13:30 – 14:00 h.

Placení stravného

Úhrada stravného:  

  • Bankovní účet
  • Faktura – firmám nebo organizacím
  • Složenka – pouze ve výjimečných případech
  • Hotově – pouze příležitostní strávníci,  ve výjimečných případech dlužní strávníci

Platby přes bankovní účet se uskutečňují podle skutečné měsíční spotřeby 13. den (mějte vždy dostatečnou rezervu na účtu!) následujícího měsíce trvalým příkazem k inkasu z účtů banky. Pokud nebude inkaso provedeno, obdrží dlužní strávníci složenku přímo u výdejního místa s vyčíslením pohledávky. Bezodkladně je potřeba odpovídající částku zaplatit nebo ji složit přímo na účet školy 203269229/0600 (var.symbol je evidenční číslo strávníka – stejné jako u přihlašovacího jména při objednávkách přes internet. V případě, že škola peníze neobdrží do konce měsíce, je těmto strávníkům zablokováno stravování.

Strávníci, kteří platí složenkou, si ji vyzvednou u vedoucí školní jídelny na začátku dalšího měsíce. Peníze je potřeba poslat nejpozději pět dní před koncem měsíce z důvodu pomalejšího zobrazení na našem účtu nebo vložit přímo na účet školy (viz nahoře).

Hotově peníze vybírá vedoucí školní jídelny při předání náhradní stravenky (týká se cizích strávníků). Výjimečně dlužní strávníci mohou zaplatit u vedoucí školní jídelny.

Informace o stravování

Nárok na dotované školní stravování mají studenti pouze v době pobytu ve škole. Toto se týká i studentů v den zkoušky. Pokud jsou studenti na praxi mimo budovu školy, nemají na stravování v naší jídelně nárok. Studentům SOUT při odborném výcviku mimo školu je zajištěno stravování v naší a jiných jídelnách. Úplata jídel je v ceně potravin. Pokud dojde k porušení, musí student stravu doplatit jako cizí strávník.

Školní stravování se řídí předpisy:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Školní kantýna SŠTE Chotěboř

Umístění: ve školních jídelnách školy
Výroba: zaměstnanci školní jídelny
Prodej: OA  – Sokolová Alena,  SOUT – Pavlíčková Yveta
Sortiment: pokrmy studené a teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky, dresinky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje (pouze ve VOŠ a OA), pochutiny.
Provozní doba:
budova Na Valech 690, Chotěboř: 7:30 - 8:00 h. a 9:30 - 10:00 h.
budova Žižkova 1501, Chotěboř:  7:30 - 8:00 h. a 9:40 - 10:05 h.
Platba: v hotovosti v mincích v hodnotě 5, 10, 20 Kč, peníze se nevrací ani nerozměňují
Výměna peněz: u vedoucí školní jídelny, v nejnutnějších případech u obsluhující zaměstnankyně
Datum spotřeby pokrmů studené kuchyně = datum výroby (prodeje)
Zodpovídá: vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny: Hajšmanová Jaroslava
Hlavní kuchařka: Sokolová Alena
Kuchařky: Bečková Jana, Vágnerová Monika