Hodnocení kvality výuky

V termínu  od 18. do 22. 12. 2023 se koná anonymizované dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli středních škol se sídlem v Kraji Vysočina.
Zkontrolujte prosím v uvedeném termínu svůj e-mail, na který byl zaslán unikátní odkaz pro vyplnění dotazníku.

Výpis článků