Informace o volných místech v přijímacím řízení

Informujeme, že 3. kolo přijímacího řízení bude ředitelem školy vyhlášeno po uplynutí zákonných lhůt 2. kola přijímacího řízení (tj. 6. 6. 2023) a bude ovlivněno počtem odevzdaných zápisových lístků.

Dále sdělujeme, že ve 2. kole přijímacího řízení nebyla naplněna kapacita oborů:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik (3letý obor s výučním listem)
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů (3letý obor s výučním listem)
  • 33-56-H/01 Truhlář (3letý obor s výučním listem)
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač + 23-56-H/01 Obráběč kovů (4letý obor s maturitní zkouškou s možností vykonání závěrečné zkoušky ve 3. ročníku maturitního oboru)
  • 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby + 33-56-H/01 Truhlář (4letý obor s maturitní zkouškou s možností vykonání závěrečné zkoušky ve 3. ročníku maturitního oboru)

V těchto oborech bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení, uchazeči budou přijímání do naplnění kapacity každého oboru. Přihlášky se budou podávat do pátku dne 23. 6. 2023 (včetně).

Výpis článků