Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Dne 13. 4. 2024 byl zákonným zástupcům/zletilým žákům odeslán e-mail s informacemi k zahájení školního roku 2024/2025. V e-mailu byly přiloženy dokumenty, které je nutné vyplnit a podepsané odevzdat na studijním oddělení školy nejpozději do 31. 7. 2024.

Vzhledem k tomu, že někteří zákonní zástupci/zletilí žáci neuvedli e-mailovou adresu, veškeré informace spolu s dokumenty budou odeslány prostřednictvím pošty nejpozději dne 18. 6. 2024 obyčejnou listovní zásilkou na uvedenou korespondeční adresu.

 

Výpis článků