Mistr svého oboru 2023 - I. ročník školního kola soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 2. a 3. ročníku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZOVANÉ SOUTĚŽE

Pořadatel:                     Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 590,583 01 Chotěboř

Partneři soutěže:          GCE s.r.o. Chotěboř a město Chotěboř

Název soutěže:             Mistr svého oboru 2023 (I. ročník školního kola soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 2. a 3. ročníku o ceny věnované firmou GCE s.r.o. Chotěboř)

VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř uspořádalo za podpory firmy GCE s.r.o. Chotěboř a města Chotěboř ve dnech 18. až 20. prosince 2023 první ročník školního kola soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 2. a 3. ročníku o titul „Mistr svého oboru“. Soutěž byla určena pro všechny žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů mechanik seřizovač a mechanik elektrotechnik a učebních oborů obráběč kovů a elektrikář. Pro žáky byla soutěž zároveň jako postupová do krajských kol, která se budou konat během druhého pololetí školního roku na školách v Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Velké Bíteši.

Hlavní cíle soutěže:
 • ověření znalostí a dovedností žáků ve školním roce,
 • nominace na krajská kola odborných soutěží, která budou probíhat ve 2. pololetí,
 • příprava na maturitní a závěrečné zkoušky, které žáky v blízké době čekají,
 • zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich.
Do soutěžního klání se zapojilo celkem 84 žáků v těchto kategoriích:
 1. obráběč kovů                         10 žáků
 2. mechanik seřizovač              - 15 žáků
 3. elektrikář                               - 27 žáků
 4. mechanik elektrotechnik       - 32 žáků
Vlastní soutěž byla rozložena do třech dnů a skládala se vždy ze tří odborných tématických částí, na které měli žáci vždy v jednotlivých dnech 5 hodin čistého času.
a) kategorie obráběč kovů
A - konvenční soustružení
B - konvenční frézování/CNC soustružení
C - teorie, metrologie, odborný test
b) kategorie mechanik seřizovač
A - CAD projektování
B - CNC obrábění
C - teorie, metrologie, odborný test
c) kategorie elektrikář
A - základy slaboproudu a elektrotechniky
B - základy silnoproudu
C - teorie, technická dokumentace, elektrotechnická měření
d) kategorie mechanik elektrotechnik
A - základy elektrotechniky
B - základy silnoproudu/základy automatizace

C - teorie, technická dokumentace, elektrotechnická měření

Hodnocení výsledků provedla hodnotitelská komise složená z učitelů odborného výcviku a učitelů odborných teoretických předmětů
a) Komise pro strojírenské obory pracovala ve složení
Vlastimil Mejstřík, Filip Votava, Václav Lacina, Vladimír Král, Karel Horák, Stanislav Dlouhý.
b) Komise pro elektrotechnické obory pracovala ve složení
Ignác Lančarič, Jiří Habásko, Vlastimil Vodrážka, Petr Petříček, Petr Provazník, Martin Klusáček.

Hodnotící komise se rozhodly ocenit tři nejlepší jednotlivce v každé kategorii cenami v hodnotách Kč 3 000,-, Kč 2 000,- a Kč 1 000,-, které do soutěže věnovala firma GCE s.r.o. Chotěboř a ze všech soutěžících vyhodnotila absolutního vítěze, který získal hlavní cenu věnovanou firmou GCE s.r.o. Chotěboř v hodnotě Kč 10 000,- a titul Mistr svého oboru za rok 2023.

V jednotlivých kategoriích zvítězili žáci Dominik Duben, Filip Kovařík, Libor Marek a Štěpán Kubát.

Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl a celkovým vítězem v absolutním pořadí se stal žák 3. ročníku studijního oboru mechanik seřizovač Filip Kovařík a právem obdržel titul Mistr svého oboru pro rok 2023 a od partnera soutěže firmy GCE s.r.o. obdržel hlavní cenu v hodnotě Kč 10 000,-.

Slavnostní vyhlášení soutěže a předání hodnotných cen proběhlo v prostorách staré radnice v Chotěboři za přítomnosti místostarosty města Chotěboře Ing. Tomáše Škaryda, zástupců firmy GCE s.r.o. Chotěboř Hany Matoušů a Ladislava Pátka a ředitele školy Mgr. Luďka Benáka. Přítomní byli všichni soutěžící a pedagogičtí pracovníci, kteří soutěž připravovali.

Závěrem se sluší pogratulovat oceněným žákům a poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastní realizaci soutěže, a to zejména:
 • partnerům soutěže firmě GCE s.r.o. Chotěboř za materiální podporu a hodnotné ceny, které do soutěže věnovali, zejména Haně Matoušů, Pavlíně Andělové, Martinu Proškovi a Ladislavu Pátkovi,
 • městu Chotěboř a místostarostovi města Ing. Tomáši Škarydovi za podporu soutěže a možnost uskutečnit slavnostní vyhlášení v nádherných prostorách staré radnice,
 • všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě, realizaci a vyhodnocení soutěže,
 • soutěžícím žákům za účast, zodpovědný přístup a předvedené výsledky

Výsledky soutěže v jdnotlivých kategoriích:

a) kategorie obráběč kovů
1. Duben Dominik     3.r       231 bodů
2. Včela Martin          2.r      187 bodů
3. Musil Jaroslav       3.r      183 bodů
b) kategorie mechanik seřizovač
1. Kovařík Filip          3.r       284 bodů
2. Sedláček David     3.r       262 bodů
3. Zikmunda David    2.r       225 bodů
c) kategorie elektrikář
1. Marek Libor           3.r       250 bodů
2. Dušek Petr            2.r       249 bodů
3. Marek Filip            3.r       241 bodů
d) kategorie mechanik elektrotechnik
1. Kubát Štěpán        3.r       258 bodů
2. Bláha Tomáš         2.r       253 bodů

3. Musílek Petr          2.r       241 bodů

 Výsledky soutěže v absolutním pořadí o titul Mistr svého oboru

1. Kovařík Filip                    S3     284 bodů
2. Sedláček David               S3     262 bodů
3. Kubát Štěpán                  M3    258 bodů
4. Bláha Tomáš                   M2    253 bodů
5. Marek Libor                     E3     250 bodů
6. Dušek Petr                      E2     249 bodů
7. Marek Filip                      E3     241 bodů
7. Musílek Petr                    M2    241 bodů
9. Duben Dominik               O3     231 bodů
10. Zikmunda David            S2     225 bodů
10. Holas Petr                     M2    225 bodů

Výpis článků