Návštěvy žáků ZŠ v centru moderních technologií

V novém školním roce 2022/23 jsme navázali na tradici návštěv okolních základních škol v našem „Centru moderních technologií“. Jako první navštívili tento týden naši školu žáci ZŠ Smetanova Chotěboř a žáci ZŠ Buttulova Chotěboř.

Při své návštěvě se žáci naučili základům 3D modelování, vyzkoušeli si 3D tisk, virtuální svařování a další využití moderních technologií v technické praxi. Další návštěvy jsou plánovány na leden 2023.

Výpis článků