Odeslání informací o přijímacím řízení (3leté obory)

Vážení rodiče a uchazeči,

škola odeslala dne 26. a 27. 3. 2024 uchazečům informace k přijímacímu řízení prostřednictvím DIPSY, dne 27. 3. 2024 poštou (doporučeným dopisem). Uchazeči 3letých oborů s výučním listem NEKONAJÍ přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ do naplnění kapacity každého oboru. 

Informace o přijímacím řízení byly odeslány v závislosti na formě podání přihlášky:

  1. Podání přihlášky elektronickou formou:  pozvánka odeslána prostřednictvím systému DIPSY (je třeba se do systému přihlásit stejně jako v okamžiku podání přihlášky a v systému si pozvánku stáhnout)
  2. Podání přihlášky hybridní formou (výpisem z DIPSY): pozvánka odeslána poštou (doporučeně) na adresu a jméno toho, kdo přihlášku podal
  3. Podání přihlášky papírovou formou: pozvánka odeslána poštou (doporučeně) na adresu a jméno toho, kdo přihlášku podal

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání budou oznámeny v souladu s § 60j odst. 5 školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to dne 15. 5. 2024. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (vývěska před budovou školy: Na Valech 690, Chotěboř) a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí považována za oznámená.

Výpis článků