Písemné závěrečné zkoušky - 5.9.2023

Písemné závěrečné zkoušky se budou konat v úterý dne 5. 9. 2023 od 8:00 hodin na budově ředitelství školy (Na Valech 690, Chotěboř) v učebně č. A302. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby a dostaví se s dostatečným předstihem ve společenském oblečení do výše uvedené učebny.

Výpis článků