Regionální kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik, nástrojař a puškař na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Střední odborné učiliště technické tradičně uspořádalo za podpory Kraje Vysočina a města Chotěboř ve dnech 8. a 9. března 2022 v rámci celostátního projektu České ručičky již 10. ročník regionální kola soutěže s názvem KOVO Junior 2022. Soutěž byla určena pro studenty strojírenského učebního oborů strojní mechanik, nástrojař a pro studenty z Kraje Vysočina byla zároveň jako postupová do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 11. – 13. dubna 2022 na Středním odborném učilišti v Domažlicích. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 16 studentů z šesti škol Kraje Vysočina a dvou škol z Pardubického kraje. Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl v kategorii jednotlivců vítěz soutěže, žák 3. ročníku Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Michal Vávra a družstvo ze stejné školy ve složení Michal Vávra a Matyáš Pejšek, kteří obsadili první místo v kategorii družstev.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžního výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách staré radnice Městského úřadu v Chotěboři za přítomnosti místostarosty města Chotěboře pana Mgr. Bc. Davida Šafránka. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny.

Výsledky soutěže

Družstva:

1. místo - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
2. místo - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
3. místo - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice

Jednotlivci:

1. místo - Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
2. místo - Stanislav Flesar, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
3. místo - Daniel Plodík, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
4. místo - Adam Kůrka, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice
5. místo - Adam Korduliak, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
6. místo - Sergiy Osovskiy, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Ledeč nad Sázavou
 

Právo reprezentovat Kraj Vysočina v celostátním kole, které se bude konat ve dnech 11. – 13. dubna 2022 na Středním odborném učilišti v Domažlicích, získali studenti Michal Vávra ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Stanislav Flesar z Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.

 

Výpis článků