Řemeslo Vysočiny - krajská soutěž mechaniků seřizovačů v CNC programování

Soutěž mechaniků seřizovačů v odborných dovednostech - ŘEMESLO VYSOČINY 2023

Dne 16. 2. 2023 se naše škola zúčastnila krajkého kola soutěže v odborných dovednostech - CNC programování. Soutěž byla vyhlášena z pověření Cechu KOVO ČR, jako krajské kolo pro žáky studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Soutěž se konala na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou, pod patronací radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jana Břížďaly.

Soutěžící měli za úkol vytvořit řídící program pro zadanou součást dle výkresové dokumentace a naprogramovanou součást vyrobit na CNC obráběcím centru. Dále museli žáci prokázat základní teoretické znalosti z oboru včetně dovedností při měření součásti a zpracování měřícího protokolu.

Pro účastníky byla vyhlášena soutěž jednotlivců a soutěž družstev – každá škola mohla přihlásit jedno družstvo v počtu dvou soutěžících. Naší školu úspěšně reprezentovali žáci 3. ročníku oboru s maturitní zkouškou mechanik seřizovač Tadeáš Burian a Daniel Kalenda, kteří se umístili v soutěži družstev na 3. místě.

Výpis článků