Stávka zaměstnanců

Sděluji všem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků, že v pondělí dne 27. listopadu 2023 bude probíhat na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém Chotěboř jednodenní stávka. Stávku vyhlásila odborová organizace a jejím důvodem je udržet kvalitu vzdělávání našich dětí, zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit, aby se platy nepedagogických a pedagogických pracovníků v roce 2024 snížily.

Vzhledem k zapojení velké části pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, vyhlašuje ředitel školy pro žáky ředitelské volno, v tento den tedy nebude probíhat teoretické ani praktické vyučování.

Výpis článků