Třídní schůzky (12. 4. 2023) - podrobný rozpis

Třídní schůzky začínají společnými informacemi v učebnách v čase uvedeném v tabulce.
Následně budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků jednotlivými vyučujícími.
Učitelé teorických předmětů budou podávat informace v jídelně (1. patro), učitelé odborného výcviku budou podávat informace v tělocvičně (2. patro).

Třída Třídní učitel Čas zahájení v učebně Učebna Umístění učebny
1.HA Ing. Bc. Darja Šafránková 14:45 hod. A304 3. patro, učebna vlevo
1.HB Mgr. Ján Zapaľač 14:45 hod. A105 1. patro, poslední učebna
1.L Ing. Karel Horák, PhD. 14:30 hod. A101 1. patro, 1. učebna vpravo
1.M Ing. Jana Scholzová 14:30 hod. A204 2. patro, 1. učebna vlevo
2.HA Lukáš Mrkvička, DiS. 14:30 hod. A206 2. patro, poslední učebna vlevo
2.HB Ing. Stanislav Dlouhý 14:30 hod. A302 3. patro, učebna vprvo
2.L Mgr. Hana Hyksová 14:30 hod. A104 1. patro, 4. učebna vlevo
2.M Mgr. Blanka Hochmanová 14:30 hod. A205 2. patro, 2. učebna vlevo
3.HA Lukáš Mrkvička, DiS. 14:30 hod. A206 2. patro, poslední učebna vlevo
3.HB Ing. Bc. Darja Šafránková 14:30 hod. A304 3. patro, učebna vlevo
3.LA Mgr. Jitka Kamarádová 14:30 hod. A103 1. patro, 3. učebna (posluchárna)
3.LB Mgr. Jitka Kamarádová 14:30 hod. A103 1. patro, 3. učebna (posluchárna)
3.M Ing. Jana Scholzová 14:30 hod. A204 2. patro, 1. učebna vlevo
4.MA Mgr. Ján Zapaľač 14:30 hod. A105 1. patro, poslední učebna
4.MO Mgr. Vlastimil Víšek 14:30 hod. A213 2. patro, učebna vpravo
individuální informace - teoretická výuka průběžně po skončení v učebnách jídelna 1. patro
individuální informace - odborný výcvik průběžně po skončení v učebnách tělocvična 2. patro

Výpis článků