Úspěch našich žáků v regionálním kole soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik, které se konalo na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou

Krajská soutěž Řemeslo Vysočiny 2024 je součástí tříkolových postupových soutěží zručnosti strojírenských oborů KOVO JUNIOR 2024, které CECH KOVO ČR vyhlásil jako součást celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery.

Krajskou soutěž pořádalo Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ve dnech 6. – 7. 3. 2024. Soutěž byla určena pro žáky učebního oboru strojní mechanik, nástrojař a puškař. Škola mohla do soutěže přihlásit jedno dvoučlenné družstvo. Soutěž byla zároveň jako postupová do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 22. - 24. 04. 2024 na Střední škole technické v Opavě. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 12 studentů ze šesti středních škol Kraje Vysočina.

Zástupci naší školy, žáci 3. ročníku Jan Pešek obsadil výborné 3. místo a Boris Linek skončil na 6. místě v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev jim patřilo celkově 2. místo. Za předvedený výkon a reprezentaci školy určitě zaslouží poděkování a věříme, že získané zkušenosti dokáží v budoucnu zúročit.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala ze zámečnické  práce, kde se vyráběly součásti podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů. Soutěžící zde prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžních výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

 

Výpis článků