Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SŠ

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky se odevzdávají řediteli střední školy do pondělí dne 22. května 2023 (přihlášky doručené poštou po 22. květnu 2023 budou zařazeny do dalšího kola přijímacího řízení). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejdříve v úterý dne 23. května 2023.

Výpis článků