Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na SŠ

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky se odevzdávají řediteli střední školy do 26. 6. 2023 (přihlášky doručené poštou po 26. 6. 2023 budou zařazeny do dalšího kola přijímacího řízení). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejdříve dne 27. 6. 2023.

Výpis článků