Vyhlášení termínů maturitních zkoušek - září 2023

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s maturitní zkouškou:

  • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Druh profilové maturitní zkoušky Termín
Písemná zkouška z českého jazyka a literatury 11. 9. 2023
Písemná zkouška z anglického jazyka 11. 9. 2023
Praktická zkouška z odborného výcviku 12. 9. 2023 - 14. 9. 2023
Ústní zkouška 15. 9. 2023

Termíny jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis článků