Vyhlášení termínů maturitních zkoušek - září 2024

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s maturitní zkouškou:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Druhl maturitní zkoušky Termín
Písemná práce z anglického jazyka 6. 9. 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku 9. 9. 2024 - 11. 9. 2024
Ústní zkouška 13. 9. 2024

Termíny jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis článků