Vyhlášení termínů závěrečných zkoušek - září 2024

 

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář
Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 3. 9. 2024
Praktická zkouška 4. 9. 2024 - 6. 9. 2024
Ústní zkouška 13. 9. 2024

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Žáci se musí k závěrečné zkoušce přihlásit!

Výpis článků