Vyhlášení termínů závěrečných zkoušek - září 2023

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář
Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 5. 9. 2023
Praktická zkouška 6. 9. 2023 - 8. 9. 2023
Ústní zkouška 15. 9. 2023

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis článků