Výsledky 2. kola přijímacího řízení SŠ

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

Obor vzdělání Výsledková listina
23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 33-56-H/01 Truhlář
26-41-M/01 Elektrotechnika
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)
23-56-H/01 Obráběč kovů
33-56-H/01 Truhlář

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v úterý dne 23. 5. 2023 na studijním oddělení (2. patro, místnost A203, budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 15:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

Výpis článků