Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání prostřednictvím seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Výsledky přijímacího řízení

Obor vzdělání Výsledková listina
4letý obor s maturitní zkouškou
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - kombinace s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů (L0+H - maturita + vyučení)
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby - kombinace s oborem 33-56-H/01 Truhlář (L0+H - maturita + vyučení)
63-41-M/02 Obchodní akademie - zaměření: Finance a daně/Firemní management
3leté obory s výučním listem
23-51-H/01 Strojní mechanik  
23-56-H/01 Obráběč kovů - zaměření: CNC programování  
33-56-H/01 Truhlář 
66-53-H/01 Operátor skladování - zaměření: Firemní logistika 

Výpis článků