Výsledky 3. kola přijímacího řízení SŠ

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

Obor vzdělání Výsledková listina
23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů
33-56-H/01 Truhlář

Výpis článků