Výsledky 4. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

3leté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů

33-56-H/01 Truhlář

Výpis článků