Změna cen ISIC karet a revalidačních známek

S účinností od 1. 6. 2022 dochází ke změní ceníku ISIC/ITIC/ALIVE karet, revalidačních známek a duplikátů ISIC/ITIC/ALIVE karet.

Typ Cena od 1. 6. 2022
Cena nového průkazu ISIC/ITIC/ALIVE Kč 350,-
Cena prodloužení platnosti průkazu Kč 250,-
Cena duplikátu ISIC/ITIC/ALIVE Kč 100,-

Výpis článků