Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Na Valech 690

583 29 Chotěboř

Úřední hodiny podatelny

Pondělí až pátek                               8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Elektronická adresa podatelny

podatelna%z%oschot.cz

Identifikátor datové schránky

7t7rbiw

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých se přijímají dokumenty v digitální podobě

  • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF, PDF/A – Portable Dokument Format

TXT – prostý text

RTF – Rich Text Format

  • statické obrazové dokumenty:

JPEG – Joint Photographic Experts Group

TIF/TIFF – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG – Portable Network Graphics

  • datové zprávy z ISDS:

ZFO – nativní formát typu XML aplikace 602XML Filler

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímaní dokumentů v digitální podobě:

  • CD
  • DVD
  • USB Flash disk
  • USB externí HDD

Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup.

Neúplné nebo poškozené dokumenty

Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, škola jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.

Výpis článků