Ve čtvrtek dne 24. 11. 2022 jsme zrealizovali dlouho očekávaný DEN S ERASMEM+, kdy naši stážisté ze 4.MO ve spolupráci s učiteli, kteří je na stáže doprovázeli, prezentovali své zkušenosti žákům třetího ročníku maturitních oborů. Cíl byl jasný. Motivovat třeťáky k účasti v jarním běhu stáží, které opět proběhnou v lotyšských firmách přímo v Rize, a to opět ve spolupráci s naší podpůrnou organizací Eurofortis.

 Atmosféru říjnové stáže si můžete užít při shlédnutí přiloženého videa a prezentace. Ve fotogalerii naopak můžete nahlédnout přímo do naší posluchárny, kde setkání proběhlo.

 

Výpis článků