DigiMe (březen 2020 - červen 2022)

                                 VOŠ, OA a SOUT Chotěboř je v období března 2020 do června 2022 zapojena do projektu přeshraniční spolupráce

                                                                                                                   DigiMe 

Koordinátorem projektu je příspěvková organizace Kraje Vysočina Vysočina Education

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek. Specifickými cíli projektu je posílení informatického myšlení a digitálních komptenecí žáků a učitelů ZŠ, zatraktivnění IT a technických oborů také pro děvčata a podpora inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a seberealizace mezi žáky.

Naše škola v projektu vystupuje především v roli tzv. explainera, kdy poskytuje odbornou a metodickou podporu učitelům základních škol při realizaci jejich dlouhodobých projektových aktivit. Partnery naší školy v tomto projektu jsou ZŠ Přibyslav a ZŠ a MŠ Žďírec nad Doubravou.

Výpis článků

Spolupráce se ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Spolupráce se ZŠ Přibyslav

Návštěva žáků partnerské ZŠ Přibyslav u nás (červen 2021)