Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř hostilo od 17. do 21. února setkání partnerů projektu Fit for career (Na kariéru připraveni), který je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. Setkání se účastnilo šest žáků a dva učitelé z každé partnerské školy, tj. podobně technicky zaměřené školy ze španělské Sevilly, bulharského Kazanlaku a italské konkrétněji sicilské Barcellony P.G., a sedmnáct studentů a tři studentky naší školy.

Hlavní náplní projektového týdne byly odborné aktivity. Setkání partnerů v Chotěboři jsme nazvali „Fit for 4.0 Industry“, tedy „ Na Průmysl 4.0 připraveni“, protože jsme chtěli prezentovat především moderní technologie, které ve výuce využíváme a tím posílit odborné technické a jazykové kompetence účastníků projektu (účastníci používali odbornou slovní zásobu v angličtině i v jazycích partnerů). Hlavním výstupem z tohoto setkání bylo šest digitálních teploměrů s funkcí měření relativní vlhkosti vzduchu, které v průběhu týdne vyrobili účastníci projektu rozdělení do šesti mezinárodních týmů. K výrobě jsme využili technologii kreslení a 3D modelování v programu Solidworks, 3D tisk, přípravu hardwaru a vývoj firmware pomocí Arduino IDE. Vzhledem k tomu, že jsme školou s dlouhou tradicí dřevařských oborů, byly naše teploměry ozdobeny i dřevěnou ozdobou s logem projektu. Na památku si každý účastník vyrobil také dřevěné krmítko pro ptáky a pamětní minci.

Do nabitého programu jsme pochopitelně zařadili i aktivity kulturní. Prezentovali jsme naši zemi, region i město. Podnikli jsme exkurzi za moderními technologiemi do Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi a cestou navštívili nádhernou Kutnou Horu. Vzhledem k tomu, že naši partneři pochází ze zemí posedlých fotbalem, nemohli jsme opomenout zařadit i mezinárodní fotbalový miniturnaj. Při společenském večeru, který se konal v Hotelu Vysočina, naši partneři prezentovali tradice svých zemí a na závěr jsme se všichni roztančili v rytmech české polky, španělského flamenca a makareny, italské tarantely a bulharské ručenice.

Projektový týden utekl velmi rychle a dle dojemného loučení všech účastníků a nadšení zahraničních učitelů můžeme soudit, že se nám organizace prvního setkání povedla. Děkujeme rodinám našich žáků, které byly velmi pohostinné a dobře se postaraly o naše hosty. Také děkujeme Informačnímu centru Chotěboř za spolupráci při jedné z projektových aktivit, a sice hry za poznáním Chotěboře.  Nyní se již těšíme na další projektové setkání, které nás čeká v dubnu ve španělské Seville!

Výpis článků