Erasmus+     Fit for career   

Se začátkem nového roku a oslabením covidové krize se naši žáci opět začali angažovat v projektu Fit for career financovaném Evropskou unií. Do projektu se přihlásili i nový účastníci, kteří nezaháleli a přispěli svými dovednostmi a nápady ke vzájemné spolupráci.

Hlavní projektovou aktivitou nadcházejícího období je vývoj výrobku, který zadáme k výrobě partnerským školám. Následně budeme napjatě čekat na zadání partnerů, která budeme řešit. Součástí této aktivity je i komplexní řešení projektové dokumentace a obchodní korespondence s tím spojená. Je tedy třeba zapojit i studenty z obchodní akademie, kteří při hodinách integrovaného ekonomického předmětu založí firmu se stejnojmenným názvem jako samotný projekt.  

Ve firmě si rozdělí funkce a vyhotoví všechny potřebné dokumenty k vytvoření skutečné firmy, ačkoliv ta naše bude jen fiktivní. Ona firma bude mít vlastní webové stránky, na kterých se bude prezentovat zahraničním studentům z Bulharska, Itálie a Španělska.

                                                                                                                                                                                                              Darek Piskač

 

Výpis článků