Prezentace studentů v rámci projektu Bezpečný podnik ve firmě Kovolis Hedvikov (2018)