V první polovině února jsme intenzivně vybírali studenty, kteří se zúčastní dubnových stáží ve firmách v lotyšské Rize. Z původních dvaceti zájemců bylo vybráno celkem dvanáct stážistů a to tak, aby byly zastoupeny všechny odbornosti vyučované na naší škole. Hlavními kritérii pro výběr zájemců byla docházka do školy, absence výchovných opatření, prospěch v odborných předmětech a anglickém jazyce. Ve výběru byli zároveň i upřednostněni studenti, kteří mají méně příležitostí cestovat do zahraničí. Po jarních prázdninách jsme v březnu začali s vyřizováním všech administrativních a logistických náležitostí. 

Pro stážisty jsem zorganizovali dvě společná přípravná setkání. Jedno proběhlo ve čtvrtek dne 30. března, druhé těsně před odjezdem ve čtvrtek dne 13. dubna. Na těchto setkáních jsme detailně probrali veškeré logistické záležitosti, informace o firmách a pracovní náplni na jednotlivých pracovištích, informovali žáky o ubytování, stravování, vyřídili administrativní náležitosti. Věnovali jsme se také přípravě kulturní - řekli jsme si základní fakta o Lotyšsku a Rize, i přípravě jazykové - naučili jsme se základní pozdravy a fráze v lotyšštině. Na závěr jsme si zahráli Kahoot!,a bychom se přesvědčili, co si stážisté (ale i učitelé :-)) zapamatovali.

Výpis článků