Realizací projektu jsme chtěli navázat na pozitivní zkušenosti získané při realizaci stejného typu projektu v roce 2017 a prohloubit spolupráci se zahraničními partnery. Jsme si vědomi toho, že zahraniční stáže jsou skvělou příležitostí nejenom pro účastníky samotné, ale i pro celou instituci, neboť přispívají ke zvyšování jazykových a odborných kompetencí účastníků, doprovodných učitelů i managementu školy.

Získávání zahraničních zkušeností je pak mimořádně důležité pro uvedení našich žáků do praxe, neboť zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Dlouhodobá spolupráce se zahraničním partnerem také zvyšuje prestiž školy a ta se tím stává atraktivnější jak pro uchazeče o studium, tak i pro partnerské firmy - potenciální zaměstnavatele absolventů.

Z důvodu zásahu vyšší moci, pandemie onemocnění Covid-19, nebylo možné zahraniční stáže v rámci tohoto projektu realizovat. Myšlenku projektu Erasmus+  však i nadále plně podporujeme a věříme, že brzy naši žáci budou moci opět vycestovat a sbírat cenné zkušenosti.

 

 

Výpis článků