Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř hostila ve dnech 30. září až 2. října první setkání partnerů projektu Fit for career, který je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. V projektu budeme po dva školní roky spolupracovat s technicky zaměřenými školami z bulharkého Kazanlaku, španělské Sevily a italské (konkrétně sicilské) Barcellony P.G.

Prvního setkání se účastnili dva učitelé z každé školy. Cílem bylo nejenom domluvit detaily ohledně projektových aktivit a výstupů, ale také společné školení v oblasti práce v TwinSpace. To je bezpečné internetové prostředí s mnoha nástroji umožňujícími realizaci mezinárodních projektů a spolupráci žáků i učitelů v mezinárodních týmech.

A čím se budeme v projektu zabývat? Jak vyplývá z názvu chceme naše žáky připravit co nejlépe na jejich budoucí kariéru. Budeme simulovat běžné situace z pracovního prostředí jako je výroba na zakázku dle  požadavků partnerské školy (tj. zhotovení technické dokumentace, příprava technologického postupu, vlastní výroba), s tím spojená obchodní korespondence, zahraniční pracovní cesta (setkání v partnerských školách), práce v mezinárodním týmu a na závěr prezentace své školy a výrobků na veletrhu Technofest v bulharském Kazanlaku. Zařadíme samozřejmě i aktivity směřující k poznání jednotlivých zemí, jejich tradic a kultury.

První projektové setkání žáků a učitelů ze všech partnerských zemí se uskuteční v únoru opět u nás v Chotěboři a pak se již naši žáci budou těšit na další společná setkání se svými novými kamarády v dubnu 2020 ve Španělsku, za rok v říjnu na Sicílii a v červnu 2021 v Bulharsku.

Výpis článků