Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci spojené se šířením koronaviru v severní Itálii (zejména ve městě Milán a jeho okolí) Vás tímto informujeme, že plánovaná stáž v Miláně v termínu 15. 3. - 28. 3. 2020 se neuskuteční.

Řídíme se doporučeními MZV ČR a Bezpečnostní rady státu, které doporučují, aby se občané ČR zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhýbali. Vzhledem k tomu, že odjezd na stáž je naplánován již za necelé tři týdny, nepředpokládáme, že by situace v Miláně byla za tak krátkou dobu bezpečná.

Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+, jednáme o řešení celé situace s italským partnerem i Domem zahraniční spolupráce, který projekty Erasmus+ v ČR řídí. Dům zahraniční spolupráce doporučuje stáže realizovat v jiném termínu či v jiném místě. Budeme o tom jednat s našimi partnery. Taktéž budeme nadále sledovat vývoj situace ve světě a podle toho hledat rozumné řešení.

Výpis článků