Do lotyšské Rigy na stáže i stínování

V rámci nového projektu Erasmus+ s názvem „Osobnostně sociálním a odborným rozvojem zaměstnanců a žáků zvyšujeme konkurenceschopnost absolventů a prestiž školy“, který je financován z prostředků Evropské unie, vyrazilo na začátku října šest studentů čtvrtého ročníku na dvoutýdenní stáž do místních firem. Doprovázeli je dva učitelé, kteří se věnovali stínování na partnerských školách. Učitelé se po týdnu vystřídali, celkem tedy čtyři učitelé dostali šanci sbírat zahraniční zkušenosti.

 Hned po příletu čekalo naši skupinu milé přivítání zástupkyní organizace Eurofotis, která nám se zajištěním stáží pomáhá. První den naše skupina navštívila partnerské střední technické školy, kde důsledně prozkoumala zázemí pro výuku elektrotechniky, automatizace i nábytkářských oborů a odborně podiskutovala s tamními učiteli.

 V dalších dnech již žáci pracovali přímo ve firmách. Naši návrháři nábytku a CNC programátoři pracovali v místní firmě, která vyrábí moderní ohýbaný nábytek, a to především na export do skandinávských zemí. Po úvodní exkurzi v areálu firmy byli postupně zařazeni do několika výrobních oddělení. Nejvíce je zaujala práce na 5D CNC stroji. Mechanici elektrotechnici pracovali převážně v novostavbě, která bude řízena technologií chytré domácnosti. Naši elektrotechnici zde instalovali zásuvky, osvětlení a další domovní elektro rozvody. Několikrát také navštívili školní centrum moderních technologií, kde se věnovali i automatizaci.

Učitelé dostali šanci stínovat přímo v hodinách odborných předmětů a odborného výcviku. Zapáleně diskutovali se svými kolegy o materiálním vybavení, vyučovacích metodách a celkovém systému výuky odborných předmětů. Navázali důležité kontakty, které využijeme již brzy při plánovaní jarních stáží pro naše třeťáky.

Ve volném čase měli všichni dostatek příležitostí prozkoumat Rigu, a to především staré město včetně jeho nově opravené secesní čtvrtě, která je registrována na seznamu kulturního dědictví Unesco. Vyrazili i na výlet do vyhlášeného přímořského letoviska Jurmala a do skanzenu na kraji Rigy. Naši stážisté nejvíce ocenili, že měli příležitost strávit čas také se studenty z partnerských škol, konverzovat v angličtině se svými vrstevníky a navázat nová přátelství.

Pevně věříme, že tato zahraniční zkušenost významně přispěla jak k rozvoji jazykových a odborných kompetencí účastníků, tak především k rozvoji jejich osobnosti. V tom se plně ztotožňujeme s heslem „Erasmus+ mění životy, otevírá obzory“.

Za VOŠ, OA a SOUT Chotěboř koordinátorka projektu

Ing. Helena Ondráčková

Výpis článků